ติดต่อเรา

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)

ที่อยู่ : ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)
อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 10330
โทรศัพท์: 1599